POWERSTAR
 

产品

发动机

家用发电机组

发电电焊机

工业发电机组

水泵

 

 

 

柴油发电机组-简易式L 系列,50HZ,单相,220V,带3小时工作油箱,手拉起动。,

简易式柴油发电机组
规格
2GF-L
3GF-L
5GF-L
6GF-L
频率(Hz)
50
60
50
60
50
60
50
60
额定输出(KW)
1.7
2
2.8
3.3
4.2
5
5
5.5
12V 直流输出( A)
12V/8.3A
功率因数
1
相数
单相
励磁方式
自励磁
尺寸(mm)
620x430x530
640x470x560
740x500x660
740x500x660
净重(kg)
49
65
74
74
发动机
YM170FG
YM178FG
YM186FG
YM186FAG
类型
单缸,四冲程,风冷,直喷
排量(cc)
211
296
406
418
油箱容量(L)
2.5
3.5
5.5
5
机油容量(L)
0.75
1.1
1.65
1.65
机油压力报警系统

柴油发电机组-ME 系列,50HZ,单相,220V,带8小时工作油箱,电瓶起动。

柴油发电机组
规格
2GF-ME
3GF-ME
5GF-ME
6GF-ME
频率(Hz)
50
60
50
60
50
60
50
60
额定输出(KW)
1.7
2
2.8
3.3
4.2
5
5
5.5
12V 直流输出( A)
12V/8.3A
功率因数
1
相数
单相
励磁方式
自励磁
尺寸(mm)
660x500x550
680x500x570
750x500x630
750x500x630
净重(kg)
53/55
69 /72
90/94
92/96
发动机
YM170FG
YM178FG
YM186FG
YM186FAG
类型
单缸,立式,四冲程,风冷,直喷
排量(cc)
211
296
406
418
油箱容量(L)
15
15
16
16
机油容量(L)
0.75
1.1
1.65
1.65
机油压力报警系统

柴油发电机组-三相,50HZ,220/380V,带8小时工作油箱,电瓶起动。

三相开架式发电机组
规格
5GF-ME3
6GF-ME3
频率(Hz)
50
60
50
60
最大输出(KVA)
5.5
6
6.5
7.5
额定输出(KVA)
5
5.5
6
7
电流(A)
7.2
8.3
8.6
9.7
功率因数
0.8
相数
三相
励磁方式
有刷电机
尺寸(mm)
750x500x630
750x500x630
净重 (kg)
97
97
发动机
YM186FG
YM186FG
类型
单缸,立式,四冲程,风冷
排量(cc)
406
418
油箱容量 (L)
15
15
机油容量 (L)
1.65
1.65
启动方式
12V 电瓶启动
机油压力报警系统

 

 
 
 
  联系方式:电话:021-51345192 传真:021-51345190 Email: idkindle@126.com